Archiwum dla information literacy

Na stronie UNESCO – IFAP (Information for All Programme) udostępniona została Deklaracja Moskiewska (2012). Dokument ten zawiera apel skierowany do organizacji międzynarodowych, rządów, trzeciego sektora, instytucji edukacyjnych i badawczych o uznanie kompetencji informacyjnych i medialnych jako bazy do rozwoju jednostek i społeczeństwa, a co z tego wynika ich promocję na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, umożliwienie rozwoju tych kompetencji poprzez włączenie ich do programów kształcenia formalnego, jak również wspieranie edukacji informacyjnej i medialnej odbywającej się poza murami szkół i uczelni (w kształceniu ustawicznym).

The Moscow Declaration on Media and Information Literacypobierz

Deklaracja opracowana i przyjęta została przez uczestników międzynarodowej konferencji „Media and Information Literacy for Knowledge Societies” (24-28 czerwca 2012), której organizatorami były m.in. UNESCO (Russian Committee of the UNESCO Information for All Programme) i IFLA (Information Literacy Section). W pracach nad przygotowaniem treści deklaracji uczestniczyła również Polska (Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska).

W Deklaracji Moskiewskiej częściowo odświeżono rekomendacje zawarte we wcześniejszych dokumentach wydanych w celu pobudzenia debaty nad kompetencjami informacyjnymi, m.in. Deklaracji Praskiej (2003) i Proklamacji Aleksandryjskiej (2005). Dokument odwołuje się również do tzw. Milenijnych Celów Rozwoju czy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Co nowego w Deklaracji Moskiewskiej? Przede wszystkim zwrócono uwagę na konieczność usunięcia/ograniczenia barier uniemożliwiających swobodne i efektywne wykorzystanie informacji. Mowa tutaj o takich barierach jak chociażby cenzurowanie informacji czy zagarnianie domeny publicznej (czyli ograniczanie dostępu do dzieł, do których wygasły autorskie prawa majątkowe).

Z pewnością Deklaracja będzie dostępna już wkrótce w języku polskim. Tymczasem zachęcam do zapoznania się z oryginalnym tekstem.

Pod koniec września odbędą się pierwsze w Polsce warsztaty dla trenerów umiejętności informacyjnych (bibliotekarzy z bibliotek naukowych) – Training the Trainers in Information Literacy. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Komisja ds. Edukacji Informacyjnej SBP (pozostali: Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Sekcja IFLA ds. Information Literacy). Cena dwudniowych warsztatów mogła zostać obniżona do minimum (90,00 zł), dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Warsztaty poprowadzi Dr Maria Carme Torras i Calvo, dyrektor Bergen University College Library, od 2008 r. przewodnicząca Sekcji IFLA ds. Information Literacy. Dr Torras jest nie tylko teoretykiem, ale posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania programów edukacji informacyjnej na poziomie szkolnictwa wyższego. W latach 2004-2005 koordynowała program „Learning centres at the University of Bergen Library”, którego celem było włączenie zajęć z zakresu IL do programów nauczania na Uniwersytecie w Bergen. W centrum jej bieżących zainteresowań leży m.in. przygotowywanie bibliotekarzy akademickich do prowadzenia zajęć z zakresu Information Literacy.

Więcej informacji o warsztatach na portalu SBP.

Edukacja medialna i informacyjna niejednokrotnie występowały w jednej drużynie. Za takim połączeniem opowiada się również UNESCO. Na dowód przedstawiam najnowszą publikację międzynarodowej organizacji:
Media and Information Literacy Curriculum for Teachers (2011)

Jak tytuł wskazuje publikacja zawiera rekomendowany program kształcenia umiejętności informacyjnych i medialnych. Jest próbą realizacji – na gruncie szkolnym – założeń 3 międzynarodowych deklaracji:

Information Literacy in the School Sector to nowa pozycja w polskiej blogosferze bibliotekoznawczej poświęcona tematyce edukacji informacyjnej. Autorką bloga jest dr Sabina Cisek (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński).

Aktualnie udostępnione wpisy relacjonują czerwcowe warsztaty zorganizowane w ramach projektu EMPATIC.

Na blogu znaleźć można m.in. linki do prezentacji przedstawionych podczas warsztatów. Moją uwagę przykuła przede wszystkim prezentacja Prof. Dr. Serap Kurbanoglu (Hacettepe University Department of Information Management). Zawiera ona szereg praktycznych wskazówek dotyczących budowania programów edukacji informacyjnej w szkołach.

Ukazał się kolejny numer czasopisma Journal of Information Literacy (2011, Vol 5, No 1). To czasopismo recenzowane, publikowane w otwartym dostępie (Open Access).

Na dobry początek polecam artykuł o projekcie DELILA (Developing Educators Learning and Information Literacies for Accreditation).

Lisa Anderson, DELILA – Embedding digital and information literacy OERs into the PG Cert

Istotą projektu DELILA jest współpraca bibliotekarzy oraz wykładowców brytyjskich, w ramach której budowane są otwarte zasoby edukacyjne (opublikowane na wolnych licencjach) związane z edukacją informacyjną. Głównym celem DELILA jest wsparcie nauczycieli we włączaniu edukacji informacyjnej w proces nauczania. Wsparcie to odbywa się poprzez dostarczenie wysokiej jakości źródeł wraz z prawem do ich adaptacji i dalszego wykorzystywania. Warto dodać, że materiały edukacyjne bazują na brytyjskim modelu kształcenia kompetencji informacyjnych Seven Pillars of Information Literacy.

Wszystkie materiały jakie powstają w ramach projektu DELILA (projekt realizowany będzie do końca sierpnia 2011 r.) dostępne są w krajowym repozytorium JorumOpen oraz w repozytoriach lokalnych.

Zachęcam również do zapoznania się z prezentacją Jane Secker (kierownik projektu DELILA).