Archiwum dla IFLA

Jesienna depesza

13 września 2012 — 1 komentarz
Jednych zmiany uskrzydlają, inni potrzebują chwili ciszy na osiągnięcie balansu. „Edukacja informacyjna” budzi się ze snu. I to nie tylko metaforycznie. Zachęcam do lektury jesiennej depeszy:


1) 78. Kongres IFLA. Helsinki, 11-17 sierpnia 2012

Otwarty dostęp do wiedzy i edukacja informacyjna stanowiły jeden z gorętszych tematów tegorocznego Kongresu IFLA.O tym czego i jak uczyć, jak kreować przestrzeń do uczenia się, wspomagać użytkowników we własnym rozwoju, rozmawiano zarówno podczas sesji dedykowanych tematyce edukacyjnej (zwykle z information literacy w tytule), jak i podczas sesji traktujących o prognozach i dążeniach bibliotek, a także uwarunkowaniach hamujących lub sprzyjających rozwojowi tych instytucji.

Warto odwiedzić stronę z programem Kongresu. Przy niektórych sesjach znajdziecie linki do pełnych tekstów referatów. Mnie szczególnie ucieszyła obecność linków na stronie sesji zorganizowanej przez Information Literacy Section oraz E-learning Special Interest Group, pt. „Information literacy meets E-learning: let’s talk about interconnections and outcomes” (nr 93). Pobudzają one wyobraźnie… Wystarczy spojrzeć na tekst Gee Miaw Miin, prezentującej doświadczenia Singapurskiej Biblioteki Narodowej (tekst do pobrania) w budowaniu szkoleń e-learningowych, które mają za zadanie pomóc użytkownikom korzystać z informacji. Chciałabym zobaczyć kiedyś podobną (do azjatyckiej) ofertę na stronie naszej Biblioteki Narodowej.

2) Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy, 4-5 października

Akty prawne zalecają prowadzenie działalności edukacyjnej przez biblioteki. Jest to jednak wyraźnie działalność fakultatywna. Wydaje się, że tylko biblioteki uczelniane zatrudniające bibliotekarzy dyplomowanych (którzy zobligowani są do prowadzenia zajęć) oraz biblioteki szkolne muszą organizować różne formy edukacji (w przypadku tych drugich mowa o wspieraniu przez biblioteki procesu nauczania, co jest różnie interpretowane).

Doniesienia z badań oraz „wiedza szeptana” pokazują, że aktywność szkoleniowa tych instytucji bywa pochodną postawy „chcę” aniżeli „muszę” bibliotekarzy. Budowanie potencjału tych, którzy „chcą”, opiera się na dostarczaniu wsparcia w postaci: treści (co?), metod (jak?), partnerstwa (wspólne projekty), standardów (jakie efekty kształcenia?). Wierzę, że motywacja musi być podsycana, gdyż to właśnie ta grupa bibliotekarzy tworzy trzon ruchu na rzecz kompetencji informacyjnych w polskich bibliotekach. To dla nich przede wszystkim organizowana jest konferencja Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy. Zaproszeni prelegenci, zagraniczni goście, sesja Pecha-Kucha o doświadczeniach edukacyjnych bibliotekarzy, różne punkty widzenia i wspólne cele.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam. Rejestracja otwarta do 28 września!

Fot. Ewa Rozkosz. CC BY 3.0

Największa konferencja bibliotekarska na świecie, a więc Kongres IFLA, odbędzie się tym razem w Helsinkach (2012 r.). Organizatorzy już dziś zapraszają do nadsyłania zgłoszeń. Jak co roku, w programie znajdziemy sesję z information literacy w tytule. W Finlandii, przygotowywana jest sesja łącząca edukację informacyjną z e-learningiem. To gorące zestawienie z pewnością przyciągnie wielu zainteresowanych.

 
Organizatorzy zachęcają autorów do poszukania odpowiedzi na kilka pytań. Zapewne autorzy poradzą sobie z ich przetłumaczeniem, niemniej jednak zachęcam również tych, którzy nie zdecydują się na podróż do Helsinek, do zatrzymania się nad pytaniami – mogą być bardzo inspirujące ;)

 • Czy e-learning jest skutecznym sposobem na promowanie samodzielnego podwyższana kompetencji informacyjnych?
 • Czy dzięki e-learningowi biblioteki przyciągają nowe populacje użytkowników, a może dają nowe możliwości uczenia się dotychczasowym użytkownikom?
 • W e-learningu akademickim królują samouczki, jakie strategie wypracowały biblioteki publiczne dla e-uczenia się [użytkowników] przez całe życie?
 • Jakie są korzyści z wykorzystania platform e-learningowych w nauczaniu, w trybie blended learning?
 • Czy i jak rozwijać kompetencje informacyjne poprzez społecznościowe uczenie się (na forach, czatach)?
 • Które obszary edukacji informacyjnej (szkolenia umiejętności informacyjnych, nauczanie metod pracy badawczej) mogą zostać wzmocnione poprzez wykorzystanie e-learningu? Jakie elementy/techniki e-learningu są najbardziej wartościowe dla szkoleń rozwijających kompetencje informacyjne?
 • Wiele tutoriali skupia się na wyszukiwaniu informacji oraz cytowaniu źródeł, czy e-learning może wyjść poza te tematy i objąć inne zagadnienia?

Pełna informacja na stronie Kongresu.

Osoby śledzące działalność IFLA w obszarze promocji edukacji informacyjnej z pewnością zainteresuje raport o działalności Sekcji ds. Information Literacy, przygotowany przez jego obecną Przewodniczącą Maria-Carme Torras i Calvo (University of Bergen Library).

Raport obejmuje 2 minione lata 2009-2010. Międzynarodowy zespół Sekcji obecny był w tym czasie(w roli współorganizatora sesji) na obu Kongresach IFLA. Uczestniczył w tworzeniu i rozwoju projektu InfoLit Global. Godne uwagi są bieżące oraz przyszłe projekty, w których realizacji uczestniczy bądź uczestniczyć będzie Sekcja. Dla krajów rozwijających się w szczególności ważne są projekty IFAP/UNESCO, stanowiące podstawę dalszych działań UNESCO w terenie (naturalnie w obszarze polepszania dostępu do informacji oraz podnoszenia kompetencji informacyjnych).

Raport dostępny jest na stronie.

Na stronie IFLA pojawiły się informacje dla autorów referatów oraz posterów, które zaprezentowane zostaną na najbliższym Kongresie IFLA, w dniach 13-18 sierpnia 2011 r. Gospodarzem 77-ego Kongresu będzie Puerto Rico.

Sekcja IFLA ds. Alfabetyzacji Informacyjnej (Information Literacy Section) zaangażowała się w organizację 3-godzinnej sesji poświęconej znaczeniu alfabetyzacji informacyjnej dla wielokulturowego społeczeństwa:
Importance of Information Literacy for Multicultural Populations: Needs, Strategies, Programs, and the Role of Libraries.

Tematyka sesji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Jak określić potrzeby wielokulturowego społeczeństwa w zakresie alfabetyzacji informacyjnej?
 • Jak bibliotekarze realizujący programy edukacji informacyjnej, mogą zaangażować się w pomoc dla rozwijania wiedzy o różnorodności międzykulturowej i tolerancji dla innych kultur?
 • Jak można pokonać przeszkody, jakie pojawiają się przy wprowadzaniu strategii alfabetyacji informacyjnej w zróżnicowanych kulturowo społeczeństwach?
 • Jakie korzyści wynikają z wdrożenia programów alfabetyzacji informacyjnej w różnych społecznościach oraz które ze strategii przyjętych przez biblioteki okazały się najlepsze?
 • Jakie unikalne lub interesujące sposoby opracowały biblioteki docierające do różnych społeczności, w celu poprawienia umiejętności informacyjnych ich członków?

Propozycje referatów należy nadsyłać do dnia 25 stycznia 2011 r.

Więcej informacji o sesji pod adresem: http://conference.ifla.org/ifla77/calls-for-papers/importance-of-information-literacy-for-multicultural-populations-needs-strat

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się z Zuzą Wiorogórską (z.d.wiorogorska@uw.edu.pl), członkinię Zarządu Sekcji IFLA zaangażowaną w organizację tej sesji.

Sheila Webber przygotowała krótkie sprawozdanie ze spotkania Sekcji ds. Information Literacy IFLA, które odbyło się podczas tegorocznego kongresu federacji (11-15 sierpnia, Göteborg). Sprawozdanie dostępne jest na blogu Sheili pod adresem:


http://information-literacy.blogspot.com/2010/08/report-from-ifla-information-literacy.html

Niektóre z planów sekcji:
1) uzupełnienie strony z logo information literacy o logotypy w innych wersjach językowych,
2)  wykorzystanie technologii wiki do tworzenia i aktualizacji raportów o aktywności information literacy w różnych krajach (ostatni raport: „State of the art”),
3) wzmocnienie współpracy z UNESCO  w zakresie promocji information literacy (działania UNESCO w tym kierunku podejmowane były i są w ramach programu IFAP = Information for All Programme).

Grafika – logo information literacy w francuskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej wersji językowej: http://www.infolitglobal.info/logo/en/download