Archiwum dla edukacja medialna

 Już za kilka dni (23 listopada 2012 r.) będzie miało miejsce interesujące wydarzenie – konferencja pod hasłem Edukacja filmowa i medialna w świecie i w Polsce – nowe możliwości oraz studia przypadków. Jest to część szerszego projektu „Wykonanie fazy przygotowawczej etapu I projektu PEAM (Program Edukacji Audiowizualnej i Medialnej)”, który daje szanse na realne wypracowanie programu dla edukacji medialnej i informacyjnej, w oparciu o rekomendacje międzynarodowe oraz wypracowane na naszym polskim gruncie.

Czytaj dalej…

Archipelagi wiedzy w chmurze

11 października 2012 — Napisz komentarz
Kto powinien wziąć odpowiedzialność za kształcenie kompetencji informacyjnych informacyjnych i medialnych?
Jaki model sprawdzi się w naszym kraju?
- oto podstawowe pytania, na które staraliśmy znaleźć odpowiedź podczas Archipelagów wiedzy (konferencji Komisji ds. Edukacji Informacyjnej SBP oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie).

Nie ma gotowych rozwiązań, wciąż poruszamy się po naszych wąskich podwórkach, bibliotekarze władają informacją biblioteczną=bibliograficzną, medioznawcy edukują młodych dziennikarzy. Oczywiście to uproszczenie i niesprawiedliwa generalizacja, gdyż i na tych dwóch podwórkach (nie jedynych, jeśli chodzi o zainteresowanie edukacją informacyjną i medialną) znajdą się tacy, którzy patrzą szerzej, działają szerzej.Wszyscy uczestniczymy w komunikacji zapośredniczonej przez media, znajomość ich funkcjonowania, pułapek i możliwości nie jest więc fanaberią, ale potrzebą czasu.

Wracając do pytania, kto ma wziąć odpowiedzialność? – odpowiem tak – wszystkie środowiska mające odpowiedni potencjał i pomysły, zarówno bibliotekarze, medioznawcy, nauczyciele, wykładowcy, jak i organizacje pozarządowe. Wierzę w efekt synergii, który może wypracować koalicja (formalna czy nieformalna) tych środowisk. Wierzę, że możemy korzystać z naszych doświadczeń – bibliotekarze z efektów projektu Cyfrowa Przyszłość, fundacje z potencjału bibliotek, medioznawcy z doświadczeń nauczycieli itd. Oddolne działania nie zwalniają nas z wywierania nacisku na decydentów, aby i oni wzięli odpowiedzialność za kształcenie kompetencji informacyjnych i medialnych polskich obywateli. Wierzę, że Archipelagi wiedzy, staną się dla nas motorem napędowym współpracy, a Wy? Czy w chmurze działań jest miejsce na wspólne działania?

Jeśli nie mogliście przyjechać na Archipelagi wiedzy zachęcam Was do obejrzenia videorelacji, przygotowanych przez Bibliosferę oraz telewizję Popler, a także videoprezentacji Mike’a Eisenberga:

Telewidzowie, słuchacze, czytelnicy nie bądźcie biernymi odbiorcami! O krytyczną konsumpcję mediów apeluje Fundacja Dobrego Odbioru, cyt.: „Chcemy zapobiegać ubezwłasnowolnieniu odbiorcy wyrabiając w nim nawyk krytycznego odbioru„.Fundacja uruchomiła portal CIVILIA.PL poświęcony edukacji medialnej. Nowy portal to silniejszy głos w sprawie rozwijania kompetencji informacyjnych i medialnych (w toku kształcenia formalnego oraz tego odbywającego się poza szkołą).

W serwisie dostępne są m.in. materiały informacyjne i edukacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Ze swojej strony zachęcam do zapoznania się z sekcją „świadomi odbiorcy”, w której zamieszczono wypowiedzi osób związanych z edukacją medialną i informacyjną, w tym z Jarosławem Lipszycem (Fundacja Nowoczesna Polska) i Piotrem Drzewieckim (Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Dodam, że zarówno Jarosław Lipszyc jak i Piotr Drzewiecki będą gośćmi organizowanej przez Komisję ds. Edukacji Informacyjnej SBP i Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie konferencji „Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy” (4-5 października 2012 r.).

 

Dlaczego tytułowy październik połączyłam z bliskimi mojemu sercu hasłami? Z kilku powodów… W październiku rusza nowy rok akademicki, a wraz z nim zmiany w modelu kształcenia. Jestem ciekawa jak uczelnie odrobią zadanie domowe pod tytułem „Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji”. Czy zgodnie z założeniami będą pracować nad rozwojem kompetencji informacyjnych swoich studentów? Czas pokaże, na ile europejskie trendy (współrealizacji edukacji informacyjnej przez biblioteki) przyjmą się w naszym kraju.

Tegoroczny październik jest dla mnie szczególny również z innego powodu. Wraz z innymi członkiniami Komisji ds. Edukacji Informacyjnej oraz bibliotekarzami z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przygotowujemy konferencję o edukacji informacyjnej i medialnej.

Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy
Warszawa, 4-5 października 2012

Idziemy nieco pod prąd. W naszym (bibliotekarskim środowisku) o kompetencjach informacyjnych mówi się przede wszystkim „naukowo”. Nie odrzucamy dorobku uczonych, ale chcemy, aby nasza konferencja była przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby praktyków, bibliotekarzy, trenerów, nauczycieli wspierających uczniów, studentów, a także inne osoby w rozwoju kompetencji informacyjnych! Z naszej propozycji skorzystać mogą również przedstawiciele instytucji naukowych, aby poznać punkt widzenia fachowców, osób działających na froncie edukacji informacyjnej i medialnej.

Zdajemy sobie sprawę, że nie działamy na odosobnionych wyspach, dlatego też postanowiliśmy zaprosić do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych, dla których temat edukacji informacyjnej i medialnej posiada wysoki priorytet. Nasi prelegenci to eksperci z różnych środowisk. Jesteśmy przekonani, że otwierając się na innych możemy zaktualizować swoje poglądy, a także pokazać potencjał tkwiący w nas – bibliotekarzach.

Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie konferencji: www.sbp.pl/eim2012

Zapraszamy do udziału – Ewa Rozkosz i Zuza Wiorogórska

Jeśli interesujecie się edukacją medialną z pewnością znacie już raport Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia. Powstał on w ramach projektu realizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska (dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Audiowizualnego).

Od opublikowania raportu minęło już niemal pół roku. Cierpliwość osób oczekujących na „produkty”  kolejnych etapów projektu już wkrótce zostanie wynagrodzona. 29 maja 2012 (godz. 18:00) odbędzie się Konferencja Cyfrowa Przyszłość, podczas której zaprezentowany zostanie katalog kompetencji informacyjnych i medialnych. Więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie organizatora.

Co dalej? Wg planu rozwoju projektu, kolejne etapy obejmować będą:

  • przygotowanie zestawu podstawowych materiałów dydaktycznych obejmujących całość zagadnień zdefiniowanych w katalogu,
  • stworzenie portalu edukacji medialnej i informacyjnej umożliwiającego instytucjom kultury swobodne i intuicyjne komponowanie projektów edukacyjnych w oparciu o stworzone zasoby dydaktyczne,
  • przygotowanie programu szkoleń dla liderów instytucji kultury planujących wdrażanie programów edukacji medialnej i informacyjnej.

Warto więc śledzić poczynania Fundacji Nowoczesna Polska, która powoli staje się liderem na polskiej scenie edukacji medialnej.

Grafika – Logo Projektu Cyfrowa Przyszłość.