Archiwum dla e-learning

Największa konferencja bibliotekarska na świecie, a więc Kongres IFLA, odbędzie się tym razem w Helsinkach (2012 r.). Organizatorzy już dziś zapraszają do nadsyłania zgłoszeń. Jak co roku, w programie znajdziemy sesję z information literacy w tytule. W Finlandii, przygotowywana jest sesja łącząca edukację informacyjną z e-learningiem. To gorące zestawienie z pewnością przyciągnie wielu zainteresowanych.

 
Organizatorzy zachęcają autorów do poszukania odpowiedzi na kilka pytań. Zapewne autorzy poradzą sobie z ich przetłumaczeniem, niemniej jednak zachęcam również tych, którzy nie zdecydują się na podróż do Helsinek, do zatrzymania się nad pytaniami – mogą być bardzo inspirujące ;)

  • Czy e-learning jest skutecznym sposobem na promowanie samodzielnego podwyższana kompetencji informacyjnych?
  • Czy dzięki e-learningowi biblioteki przyciągają nowe populacje użytkowników, a może dają nowe możliwości uczenia się dotychczasowym użytkownikom?
  • W e-learningu akademickim królują samouczki, jakie strategie wypracowały biblioteki publiczne dla e-uczenia się [użytkowników] przez całe życie?
  • Jakie są korzyści z wykorzystania platform e-learningowych w nauczaniu, w trybie blended learning?
  • Czy i jak rozwijać kompetencje informacyjne poprzez społecznościowe uczenie się (na forach, czatach)?
  • Które obszary edukacji informacyjnej (szkolenia umiejętności informacyjnych, nauczanie metod pracy badawczej) mogą zostać wzmocnione poprzez wykorzystanie e-learningu? Jakie elementy/techniki e-learningu są najbardziej wartościowe dla szkoleń rozwijających kompetencje informacyjne?
  • Wiele tutoriali skupia się na wyszukiwaniu informacji oraz cytowaniu źródeł, czy e-learning może wyjść poza te tematy i objąć inne zagadnienia?

Pełna informacja na stronie Kongresu.

W dniach 14-15 września, w Warszawie odbędzie się Konferencja „E-learning Wyzwaniem dla Bibliotek”. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ubiegłoroczna konferencja (Elbląg, 2009), pod tym samym tytułem, spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska bibliotekarskiego. Powody są dwa:
- program składający się z referatów ukierunkowanych na tematykę kształcenia zdalnego: technologie (oprogramowanie), zawartość kursów e-learningowych (doświadczenia bibliotek w kształceniu bibliotecznym i szerzej w kształceniu umiejętności informacyjnych),
- warsztaty, podczas których uczestnicy uczyli się administrowania kursami na platformach e-learningowych.

Więcej informacji pod adresem:
http://www.konferencja-elearning.oeiizk.waw.pl


Grafika – logo Konferencji: http://www.konferencja-elearning.oeiizk.waw.pl

Sheila Webber umieściła na swoim blogu (http://information-literacy.blogspot.com/2010/05/lilac-presentations-online.html) informację o udostępnieniu przez organizatorów konferencji LILAC wybranych prezentacji. Ja szczególnie zachęcam do zapoznania się z prezentacją Nigel Morgan oraz Nicola Jones z Cardiff University. Autorzy przedstawiają projekt szkoleń multimedialnych IL, od decyzji o formie szkoleń po ich realizację. Z efektami działań zespołu z Cardiff można zapoznać się odwiedzając stronę: https://ilrb.cf.ac.uk/bank_type/demos.html.

Prezentacja z konferencji dostępna jest pod adresem: http://www.lilacconference.com/dw/programme/Presentations/Monday/Wogan_Suite/Nigel_Morgan_Nicola_Jones_now_showing.pdf

Grafika – Logo Cardiff University: https://ilrb.cf.ac.uk

18 marca 2010 r., podczas seminarium bibliotek polskich uczelni technicznych „E-learning jako alternatywna forma szkolenia użytkowników bibliotek”, Lidia Derfert-Wolf przedstawiła prezentację, w której zarysowała podstawy koncepcji information literacy, a także szczegółowo przedstawiła wybrane standardy i modele kształcenia informacyjnego, jakie wykorzystać można w szkolnictwie wyższym (CILIP, ACRL, SCONUL, Big6 Skills). Prezentacja wzbogacona jest licznymi przykładami realizacji edukacji informacyjnej w trybie zdalnym. 

Lidia Derfert-Wolf, Koncepcje i standardy kształcenia użytkowników bibliotek akademickich [prezentacja].


Prezentacja dostępna pod adresem: http://www.bg.pw.edu.pl/PolBit/2010/Inf_literacy_D-W.pdf


Grafika – pierwsza strona prezentacji: http://www.bg.pw.edu.pl/PolBit/2010/Inf_literacy_D-W.pdf

ICT in Education

10 lutego 2010 — Napisz komentarz

ICT in Education (Information and Communication Technology in Education) to nazwa kursu udostępnionego on-line przez UNESCO’s Bangkok Office, wcześniej dystrybuowanego na płytach CD (od czerwca 2009 r.). Kurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów oraz innych osób mających wpływ na kształt polityki edukacyjnej. 

Składa się z dwóch modułów:
Moduł 1. Dostarcza niezbędnych informacji o ICT (definicja, cele), objaśnia w jaki sposób należy włączyć ICT w proces edukacji.

Moduł 2. Pomaga w podjęciu decyzji związanych z włączeniem ICT w proces edukacji (zdefiniowanie potrzeb, technologii,organizacja pracy).


Kurs ICT in Education dostępny jest pod adresem: http://www2.unescobkk.org/ict/elearning


Więcej informacji o kursie: http://www.unescobkk.org/education/ict/online-resources/databases/ict-in-education-database/article/article/popular-e-learning-cd-on-ict-in-education-now-available-online

Grafika – screen kursu: http://www2.unescobkk.org/ict/elearning