Archiwum dla czasopismo

Na tą „Bibliothecę Nostrę” czekałam od dawna. Mowa o numerze 1(27)/2012, otwierającym krótki cykl dwóch zeszytów poświęconych edukacji informacyjnej w środowisku akademickim. W drugiej części cyklu opublikowany zostanie artykuł zawierający rezultaty badań o formie, częstotliwości i treści szkoleń bibliotecznych w polskich uczelniach. W badaniach tych miałam przyjemność uczestniczyć (wraz z Zuzą Wiorogórską, Joanną Dziak i Magdaleną Karciarz). Tymczasem polecam bieżący numer, o wymownym tytule: Kształcenie użytkowników bibliotek szkół wyższych.
Czasopismo znajdziecie w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, do pobrania w wygodnym PDF-ie.

Uwagę zwraca przede wszystkim artykuł przeglądowy Aleksandry Marciniak (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi): Szkolenie użytkowników w polskich bibliotekach uczelnianych: historia i współczesność. Mimo że kontekst historyczny edukacji informacyjnej, nie porywa mnie tak jak opis metod kształcenia i ewaluacji szkoleń, to dodaję tekst Marciniak do ulubionych (tuż za artykułem Lidii Derfert-Wolf). To najważniejsze fakty z historii polskiej dydaktyki bibliotecznej, w koniecznym skrócie. Doskonały punkt wyjścia, pozwalający na głębszą refleksję nad przyczynami obecnych uwarunkowań prawnych działalności edukacyjnej polskich bibliotek (które również omówione zostały w artykule).

Czy wiedzieliście, że pierwsze wzmianki o potrzebie organizowania szkoleń bibliotecznych, pochodzą z okresu dwudziestolecia międzywojennego? Marciniak przywołuje tu nazwisko Józefa Grycza, autora Przewodnika dla korzystających z bibliotek oraz spis dziel pomocniczych (1925).

Prawdziwym „hitem” z historii edukacji informacyjnej są jednak telewizyjne wykłady z informacji naukowej (emitowane – jak podaje Marciniak – w programie drugim telewizji i chętnie wykorzystywane przez polskie uczelnie).

Edukacja informacyjna potrzebuje świeżości i refleksji nad tym co dziś, ale czyż nie warto czasem spojrzeć za siebie…

Biblioteka i Edukacja

29 września 2012 — Napisz komentarz
Przybywa czasopism na bibliotekarskim podwórku. Jest, co czytać! Szczególnie cieszy pojawienie się elektronicznego czasopisma „Biblioteka i Edukacja”. Oby tego drugiego nie zabrakło w treści publikowanych artykułów. Nowalijka wyszła spod skrzydeł Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tej samej, która w ubiegłym roku (2011) zorganizowała ciekawą konferencję o wiele mówiącym tytule: Biblioteka w Przestrzeni Edukacyjnej.

Niedaleko pada jabłko od jabłoni – można powiedzieć. Wszak biblioteka – wydawca czasopisma – jest częścią uczelni pedagogicznej. Obszerny warsztat naukowy, jakim są książki o uczeniu się i nauczaniu, jak widać spełnił swoją – inspirującą – rolę!

Po „Bibliotekę i Edukacje” nie trzeba sięgać daleko. Pełne teksty dostępne są on-line, a nawet więcej! Cała treść dostępna jest na licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Viva otwarty dostęp! 

Udostępniony został kolejny numer międzynarodowego czasopisma poświęconego edukacji informacyjnej Communications in Information Literacy Vol 4, No 2 (2010). Czasopismo wydawane jest w modelu Open Access. Pełne teksty artykułów dostępne są na stronie: http://www.comminfolit.org/index.php/cil/issue/view/8/showToc

Moją uwagę przyciągnął przede wszystkim artykuł Williama Badke (Trinity Western University) Why Information Literacy Is Invisible. Autor pisze o nieco innej rzeczywistości (szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), lecz porusza uniwersalny problem umniejszania roli programowego kształcenia umiejętności informacyjnych. Kompetencje informacyjne student ma nabyć wyłącznie poprzez samodzielną praktykę, nie wspieraną specjalnymi kursami. Brzmi znajomo?

Badke odwołuje się do profilu absolwenta uczelni, który kończąc naukę na poziomie studiów wyższych powinien posiadać odpowiednie umiejętności (cyfrowe i informacyjne). Jak wskazują poszukiwania autora, tylko nieznaczna część uczelni bada kompetencje absolwenta w tym obszarze. Jak nietrudno zgadnąć wyniki nie są zbyt optymistyczne. Uczelnie muszą więc przyznać, że rozległe kształcenie informacyjne/informatyczne jest pewnego rodzaju fikcją. Nie można go zminimalizować do postaci krótkich sesji (przysposobienie biblioteczne) zabezpieczających wyłącznie potrzeby na podstawowym, elementarnym poziomie (np. skorzystanie z katalogu) – wierząc, że to wystarczy.

Po krótkim wprowadzeniu Badke rusza w podróż po piśmiennictwie, odwołując się do doświadczeń innych praktyków i teoretyków information literacy. Więcej w samym artykule. Polecam!

Grafika – strona tytułowa czasopisma: http://www.comminfolit.org/public/journals/1/cover_issue_8_en_US.png

Od kilku dni dostępny jest drugi numer „Biuletynu EBIB” (2/2011). Został on w całości poświęcony edukacji informacyjnej. Oficjalny tytuł tego numeru brzmi: Edukacja użytkowników informacji.

A co w środku? O użytkownikach bibliotek cyfrowych, o kompetencjach informacyjnych bibliotekarzy i ich podnoszeniu, a dydaktyce informacyjnej w wersji tradycyjnej i online, a także o projektach usprawniających komunikację pomiędzy instytucjami i osobami zaangażowanymi w edukację informacyjną.

Zapraszam do lektury: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-120-spis

Ukazał się kolejny numer recenzowanego czasopisma elektronicznego „Journal of Information Literacy” Vol 4,  No 2 (2010). Przypominam, że ten międzynarodowy periodyk wydawany jest w formule Open Access.

Szczególnej uwadze polecam artykuł Stephanie Rosenblatt. Autorka stawia odważne pytanie o to, jak studenci wykorzystują wyszukane, skrupulatnie wyselekcjonowane i ocenione źródła. Czy faktycznie zawarta w tych źródłach informacja wpływa na wzrost ich świadomości o danym zjawisku/problemie. Czy polepszenie jakości bibliografii załącznikowych w pracach studentów świadczy o faktycznej umiejętności syntezy informacji i włączania jej w zakres posiadanej wiedzy? A może odpowiedzi należy szukać w szczegółowej analizie ich prac…

Czasopismo dostępne pod adresem: http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JIL/index