Archiwum dla czasopisma naukowe

PKP Index to nowa baza naukowa tworzona przez organizację Public Knowledge Project (PKP). W bazie rejestrowane są czasopisma, zbiory książek i materiałów konferencyjnych, udostępnianych za pośrednictwem otwartego oprogramowania Open Journal Systems (OJS), Open Monograph Press (OMP) lub Open Conference Systems (OCS).

Rozwój bazy zależy w dużej mierze od społeczności użytkowników oprogramowania PKP. Organizacja zaprosiła ich, aby dodawali swoje tytuły do bazy. Zatem, jest to zaproszenie skierowane również do polskich wydawców czasopism naukowych, korzystających z Open Journal Systems. Jeżeli jesteś wydawcą takiego czasopisma poświęć kilka minut i dodaj je do PKP Index. W dalszej części wpisu pokażę, jak to zrobić.

Czytaj dalej…

Dlaczego autorów i wydawców miało by interesować coś tak banalnego jak styl cytowań? Czy polskie czasopisma różnią się zasadniczo od zagranicznych pod względem stosowanych stylów? Konstruowanie odpowiedzi na te pytania pochłania mnie od jakiegoś czasu i ukierunkowuje badawczo. Z uwagi na swój związek z andragogiką (w Polsce lokowaną w obrębie pedagogiki) postanowiłam sprawdzić jak się sprawa ma w czasopismach z zakresu pedagogiki. Wyniki potwierdziły moje przypuszczenia i tym samym potwierdziły słuszność krytyki rozwiązań edytorskich stosowanych w wielu polskich czasopismach pedagogicznych.

Czytaj dalej…

Reguły APA (American Psychological Association) odnoszą się do standardów edytorskich oraz specyficznego stylu pisania prac naukowych w dziedzinie nauk społecznych. W ubiegłym roku ukazała się spolszczona wersja podręcznika APA autorstwa Justyny Harasimczuk i dr. Jana Cieciucha. Poradnik zawiera zalecenia dotyczące formatowania tekstu, cytowań, konstrukcji bibliografii, sposobu wyróżniania śródtytułów oraz innych zasad związanych z edycją tekstu. Polską wersję dostosowano do norm obowiązujących w języku polskim. Poradnik udostępniony jest na stronie wydawcy w wersji elektronicznej, na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC BY). Opublikowanie poradnika na zasadach open access (tj. na wolnej licencji) pozwala na jego swobodną dystrybucję, zamieszczenie pełnego tekstu na stronie dowolnego czasopisma, rozsyłanie pliku do autorów i członków redakcji.

Czytaj dalej…

We wrześniu (2012 r.) MNiSW ogłosiło nowy wykaz czasopism punktowanych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Podjęło przy tym dość kontrowersyjną decyzję, wskazującą na bazę Index Copernicus (IC), jako punkt dostępu, informatorium dla autorów i wydawców.

Czytaj dalej…