Archiwum dla call for papers

Największa konferencja bibliotekarska na świecie, a więc Kongres IFLA, odbędzie się tym razem w Helsinkach (2012 r.). Organizatorzy już dziś zapraszają do nadsyłania zgłoszeń. Jak co roku, w programie znajdziemy sesję z information literacy w tytule. W Finlandii, przygotowywana jest sesja łącząca edukację informacyjną z e-learningiem. To gorące zestawienie z pewnością przyciągnie wielu zainteresowanych.

 
Organizatorzy zachęcają autorów do poszukania odpowiedzi na kilka pytań. Zapewne autorzy poradzą sobie z ich przetłumaczeniem, niemniej jednak zachęcam również tych, którzy nie zdecydują się na podróż do Helsinek, do zatrzymania się nad pytaniami – mogą być bardzo inspirujące ;)

 • Czy e-learning jest skutecznym sposobem na promowanie samodzielnego podwyższana kompetencji informacyjnych?
 • Czy dzięki e-learningowi biblioteki przyciągają nowe populacje użytkowników, a może dają nowe możliwości uczenia się dotychczasowym użytkownikom?
 • W e-learningu akademickim królują samouczki, jakie strategie wypracowały biblioteki publiczne dla e-uczenia się [użytkowników] przez całe życie?
 • Jakie są korzyści z wykorzystania platform e-learningowych w nauczaniu, w trybie blended learning?
 • Czy i jak rozwijać kompetencje informacyjne poprzez społecznościowe uczenie się (na forach, czatach)?
 • Które obszary edukacji informacyjnej (szkolenia umiejętności informacyjnych, nauczanie metod pracy badawczej) mogą zostać wzmocnione poprzez wykorzystanie e-learningu? Jakie elementy/techniki e-learningu są najbardziej wartościowe dla szkoleń rozwijających kompetencje informacyjne?
 • Wiele tutoriali skupia się na wyszukiwaniu informacji oraz cytowaniu źródeł, czy e-learning może wyjść poza te tematy i objąć inne zagadnienia?

Pełna informacja na stronie Kongresu.

Na stronie IFLA pojawiły się informacje dla autorów referatów oraz posterów, które zaprezentowane zostaną na najbliższym Kongresie IFLA, w dniach 13-18 sierpnia 2011 r. Gospodarzem 77-ego Kongresu będzie Puerto Rico.

Sekcja IFLA ds. Alfabetyzacji Informacyjnej (Information Literacy Section) zaangażowała się w organizację 3-godzinnej sesji poświęconej znaczeniu alfabetyzacji informacyjnej dla wielokulturowego społeczeństwa:
Importance of Information Literacy for Multicultural Populations: Needs, Strategies, Programs, and the Role of Libraries.

Tematyka sesji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Jak określić potrzeby wielokulturowego społeczeństwa w zakresie alfabetyzacji informacyjnej?
 • Jak bibliotekarze realizujący programy edukacji informacyjnej, mogą zaangażować się w pomoc dla rozwijania wiedzy o różnorodności międzykulturowej i tolerancji dla innych kultur?
 • Jak można pokonać przeszkody, jakie pojawiają się przy wprowadzaniu strategii alfabetyacji informacyjnej w zróżnicowanych kulturowo społeczeństwach?
 • Jakie korzyści wynikają z wdrożenia programów alfabetyzacji informacyjnej w różnych społecznościach oraz które ze strategii przyjętych przez biblioteki okazały się najlepsze?
 • Jakie unikalne lub interesujące sposoby opracowały biblioteki docierające do różnych społeczności, w celu poprawienia umiejętności informacyjnych ich członków?

Propozycje referatów należy nadsyłać do dnia 25 stycznia 2011 r.

Więcej informacji o sesji pod adresem: http://conference.ifla.org/ifla77/calls-for-papers/importance-of-information-literacy-for-multicultural-populations-needs-strat

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się z Zuzą Wiorogórską (z.d.wiorogorska@uw.edu.pl), członkinię Zarządu Sekcji IFLA zaangażowaną w organizację tej sesji.

W dniu 22-23 kwietnia 2010 r., w Krakowie odbędzie się kolejna, trzecia już edycja Konferencji z cyklu Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela. Tematem przewodnim tegorocznego zjazdu są Nowe wyzwania edukacyjne implikowane rozwojem technologii informacyjnej. Organizatorzy, Katedra Informatyki  i Metod Komputerowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie zapraszają do zgłaszania tematów wystąpień w następujących obszarach:
 • wykorzystanie metod m-learningowych na różnych etapach kształcenia,
 • planowanie i realizacja procesu edukacyjnego w wirtualnej rzeczywistości edukacyjnej,
 • serwisy społecznościowe, a kształcenie i wychowanie,
 • ICT w koncepcji lifelong learning.

Więcej informacji pod adresem: http://www.up.krakow.pl/kmk/konferencja/index.php?page=aktualnosci

Grafika – logo konferencji: http://www.up.krakow.pl/kmk/konferencja

W dniach 2-10 października 2010 r., w amerykańskim mieście Savannah (Stan Georgia) odbędzie się 7. doroczna konferencja Georgia Conference on Information Literacy. Celem konferencji jest wymiana wyników badań oraz najlepszych metod w zakresie nauczania, uczenia się oraz oceny umiejętności informacyjnych.
Organizatorzy zapraszają do zgłaszania referatów w następujących obszarach tematycznych:
- definicja information literacy w erze cyfrowej,
- skuteczne sposoby rozwijania kompetencji informacyjnych studentów,
- współpraca pomiędzy bibliotekarzami oraz nauczycielami, pracującymi nad rozwijaniem umiejętności studentów w zakresie prowadzenia badań,
- information literacy w różnych dyscyplinach,
- ocena inicjatyw information literacy,
- własność intelektualna, prawo autorskie oraz plagiat w erze cyfrowej.

Więcej informacji pod adresem: http://ceps.georgiasouthern.edu/conted/infolit.html

Grafika – Coastal Georgia Center: http://ceps.georgiasouthern.edu/conted/infolitlinks.html

Creating Knowledge VI

12 stycznia 2010 — Napisz komentarz

Creating Knowledge to cykliczna konferencja o charakterze międzynarodowym, realizowana każdego roku w innym kraju skandynawskim. Tegoroczna, szósta edycja odbędzie się w norweskim mieście portowym Bergen, w dniach 8-12 września. Temat przewodni konferencji brzmi: Information Literacy and Diversity in Higher Education. Mapping the Learning Environment. Organizatorami tego przedsięwzięcia są: University of Bergen Library, Bergen University College Library oraz  Norwegian School of Economics and Business Administration Library. Konferencja ma dwa zasadnicze cele, a mianowicie wskazanie drogi dla edukacji wspierającej wielokulturowość/wieloetniczność oraz tworzenie otoczenia wspierającego ten model edukacji.

Warto zaznaczyć, że brak znajomości norweskiego nie stanowi przeszkody dla zainteresowanych uczestnictwem, gdyż językiem konferencji będzie angielski.

Wskazówki dla autorów zainteresowanych wystąpieniem (bądź poprowadzeniem warsztatów) dostępne są pod adresem: https://konferanse.uib.no/index.php/creatingknowledge/2010/schedConf/cfp

Źródło : https://konferanse.uib.no/index.php/creatingknowledge/2010/schedConf/overview

Grafika – baner strony konferencji: https://konferanse.uib.no/index.php/creatingknowledge/2010