Archiwum dla APA Style

Dlaczego autorów i wydawców miało by interesować coś tak banalnego jak styl cytowań? Czy polskie czasopisma różnią się zasadniczo od zagranicznych pod względem stosowanych stylów? Konstruowanie odpowiedzi na te pytania pochłania mnie od jakiegoś czasu i ukierunkowuje badawczo. Z uwagi na swój związek z andragogiką (w Polsce lokowaną w obrębie pedagogiki) postanowiłam sprawdzić jak się sprawa ma w czasopismach z zakresu pedagogiki. Wyniki potwierdziły moje przypuszczenia i tym samym potwierdziły słuszność krytyki rozwiązań edytorskich stosowanych w wielu polskich czasopismach pedagogicznych.

Czytaj dalej…

Nowe wydania oraz uzupełnienia do podręczników standardów edytorskich (w tym stylów cytowań) obejmują cytowanie mediów społecznościowych. Podmioty zarządzające rozwojem stylów próbują nadążyć za zmieniającą się paletą źródeł, jakie pojawiają się w bibliografiach załącznikowych prac naukowych. Dziś nikogo nie dziwi (a raczej nie powinno dziwić) cytowanie opinii pochodzących z blogów internetowych lub odwoływanie się do kolektywnego źródła wiedzy, np. Wikipedii (w sytuacji, gdy jest to uzasadnione kierunkiem wywodu). Autor może zechcieć powołać się również na wpisy pochodzące z Twittera lub odesłać do materiałów umieszczonych w serwisie YouTube.

Ze świecą szukać redakcji czasopism, które publikują instrukcje [dla autorów] uwzględniające reguły cytowań mediów społecznościowych. Zresztą taka instrukcja, która uwzględniałaby wszystkie potencjalne typy zdarzeń, byłaby zbyt obszerna. Autorowi rekomenduje się więc skorzystanie z podręcznika przyjętego stylu. Takie zalecenie ma zasadniczą wadę. „Manuale” APA, ASA czy MLA nie są standardowymi pozycjami na półce polskiego badacza. Poszukującym rozwiązań, odpowiedzi na pytanie „how to cite social media” dedykuję ten wpis. Zawiera on przykłady opisów bibliograficznych dla jednego z najpopularniejszych na świecie stylów cytowań – APA – w języku angielskim oraz propozycje not bibliograficznych w języku polskim.

Czytaj dalej…

Reguły APA (American Psychological Association) odnoszą się do standardów edytorskich oraz specyficznego stylu pisania prac naukowych w dziedzinie nauk społecznych. W ubiegłym roku ukazała się spolszczona wersja podręcznika APA autorstwa Justyny Harasimczuk i dr. Jana Cieciucha. Poradnik zawiera zalecenia dotyczące formatowania tekstu, cytowań, konstrukcji bibliografii, sposobu wyróżniania śródtytułów oraz innych zasad związanych z edycją tekstu. Polską wersję dostosowano do norm obowiązujących w języku polskim. Poradnik udostępniony jest na stronie wydawcy w wersji elektronicznej, na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC BY). Opublikowanie poradnika na zasadach open access (tj. na wolnej licencji) pozwala na jego swobodną dystrybucję, zamieszczenie pełnego tekstu na stronie dowolnego czasopisma, rozsyłanie pliku do autorów i członków redakcji.

Czytaj dalej…