Dlaczego autorów i wydawców miało by interesować coś tak banalnego jak styl cytowań? Czy polskie czasopisma różnią się zasadniczo od zagranicznych pod względem stosowanych stylów? Konstruowanie odpowiedzi na te pytania pochłania mnie od jakiegoś czasu i ukierunkowuje badawczo. Z uwagi na swój związek z andragogiką (w Polsce lokowaną w obrębie pedagogiki) postanowiłam sprawdzić jak się sprawa ma w czasopismach z zakresu pedagogiki. Wyniki potwierdziły moje przypuszczenia i tym samym potwierdziły słuszność krytyki rozwiązań edytorskich stosowanych w wielu polskich czasopismach pedagogicznych.

Czytaj dalej…

Biblioteka Narodowa uruchomiła w październiku Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych Academica – nowy serwis zaprojektowany z myślą o studentach i pracownikach nauki. To właśnie ta grupa najczęściej korzysta z tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych, czyli z możliwości zamówienia (w swojej bibliotece) egzemplarza książki ze zbiorów biblioteki znajdującej się w innym mieście. Academica ma usprawnić wypożyczenia międzybiblioteczne, a fizyczne egzemplarze (przesyłane między bibliotekami książki) zastąpić przygotowanymi przez Bibliotekę Narodową odpowiednikami cyfrowymi.

Od momentu pojawienia się pierwszych informacji o projekcie (2009) rozgorzała dyskusja. Jedni czekają na Academikę z utęsknieniem, inni wróżą jej szybką porażkę. Ja zachowuję umiarkowany entuzjazm czując jednocześnie zobowiązanie do odmitologizowania Academiki i pokazania jej potencjału oraz wad, innymi słowy do wyjaśnienia, czym jest, a czym nie jest Academica.

Czytaj dalej…

UNESCO gromadzi informacje o różnych inicjatywach związanych z kompetencjami informacyjnymi, ich uczeniem się, nauczaniem, promocją itd. W 2013 r. organizacja wydała e-book, stanowiący przegląd źródeł (z różnych krajów) poświęconych tej tematyce. W październiku b.r. ukazała się aktualizacja tego dokumentu – UNESCO’s Overview of Information Literacy Resources Worldwide.

Czytaj dalej…

SAGE to jeden z większych wydawców na rynku publikacji naukowych. Za pośrednictwem serwisu sagepub.com udostępnianych jest ponad 750 tytułów czasopism naukowych (w tym wiele uznanych tytułów z zakresu nauk społecznych i humanistyki). Niestety dostęp do SAGE posiada tylko kilka bibliotek w Polsce (do wybranych kolekcji), co mocno ogranicza obieg publikacji, a także dostęp (dla polskich badaczy) do wyników badań i dyskusji odbywających się na łamach czasopism tego wydawnictwa. Ceny artykułów nie są „na kieszeń” polskiego naukowca, więc kto potrafi radzi sobie jak może – pozyskując potrzebne publikacje od kolegów i koleżanek z innych instytucji, w tym z innych krajów. Ale nie o cenach wydawnictw i sposobie zagospodarowania poletka naukowego przez dużego gracza mowa będzie w tym wpisie. Pragnę przypomnieć, że jak co roku SAGE promuje swoje zasoby oferując w październiku bezpłatny dostęp niemal do wszystkich tekstów.

Czytaj dalej…

Inspiracji i ciekawych narzędzi do pracy w szkole nigdy nie za mało. Do powiększającego się zbioru zasobów dla nauczycieli dołącza Baza Dobrych Praktyk wraz z towarzyszącą jej akcją Narzędzia w Działaniu. To nowe propozycje Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE). Baza ma charakter otwarty. Materiały można swobodnie wykorzystywać, w tym również remiksować – dzięki zastosowaniu przez serwis licencji CC BY NC SA. Szkoły (gimnazja) zainteresowane udziałem w akcji „Narzędzia w działaniu” mogą zgłosić swój udział na stronie projektu (do 26 września 2014 r.).

Czytaj dalej…