Journal of Information Literacy

13 czerwca 2011 — Napisz komentarz

Ukazał się kolejny numer czasopisma Journal of Information Literacy (2011, Vol 5, No 1). To czasopismo recenzowane, publikowane w otwartym dostępie (Open Access).

Na dobry początek polecam artykuł o projekcie DELILA (Developing Educators Learning and Information Literacies for Accreditation).

Lisa Anderson, DELILA – Embedding digital and information literacy OERs into the PG Cert

Istotą projektu DELILA jest współpraca bibliotekarzy oraz wykładowców brytyjskich, w ramach której budowane są otwarte zasoby edukacyjne (opublikowane na wolnych licencjach) związane z edukacją informacyjną. Głównym celem DELILA jest wsparcie nauczycieli we włączaniu edukacji informacyjnej w proces nauczania. Wsparcie to odbywa się poprzez dostarczenie wysokiej jakości źródeł wraz z prawem do ich adaptacji i dalszego wykorzystywania. Warto dodać, że materiały edukacyjne bazują na brytyjskim modelu kształcenia kompetencji informacyjnych Seven Pillars of Information Literacy.

Wszystkie materiały jakie powstają w ramach projektu DELILA (projekt realizowany będzie do końca sierpnia 2011 r.) dostępne są w krajowym repozytorium JorumOpen oraz w repozytoriach lokalnych.

Zachęcam również do zapoznania się z prezentacją Jane Secker (kierownik projektu DELILA).

Ewa A. Rozkosz

Wpisy

Edukacja informacyjna jest moją pasją i częścią zawodowej codzienności. Balansuję pomiędzy działalnością bibliograficzną, a rynkiem szkoleń. Podglądam nowinki ICT, szukając dobrych praktyk w zakresie wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu.

Brak komentarzy

Rozpocznij konwersację

Dodaj komentarz

*

Dostępne są wybrane znaczniki HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>