Nowe wydania oraz uzupełnienia do podręczników standardów edytorskich (w tym stylów cytowań) obejmują cytowanie mediów społecznościowych. Podmioty zarządzające rozwojem stylów próbują nadążyć za zmieniającą się paletą źródeł, jakie pojawiają się w bibliografiach załącznikowych prac naukowych. Dziś nikogo nie dziwi (a raczej nie powinno dziwić) cytowanie opinii pochodzących z blogów internetowych lub odwoływanie się do kolektywnego źródła wiedzy, np. Wikipedii (w sytuacji, gdy jest to uzasadnione kierunkiem wywodu). Autor może zechcieć powołać się również na wpisy pochodzące z Twittera lub odesłać do materiałów umieszczonych w serwisie YouTube.

Ze świecą szukać redakcji czasopism, które publikują instrukcje [dla autorów] uwzględniające reguły cytowań mediów społecznościowych. Zresztą taka instrukcja, która uwzględniałaby wszystkie potencjalne typy zdarzeń, byłaby zbyt obszerna. Autorowi rekomenduje się więc skorzystanie z podręcznika przyjętego stylu. Takie zalecenie ma zasadniczą wadę. „Manuale” APA, ASA czy MLA nie są standardowymi pozycjami na półce polskiego badacza. Poszukującym rozwiązań, odpowiedzi na pytanie „how to cite social media” dedykuję ten wpis. Zawiera on przykłady opisów bibliograficznych dla jednego z najpopularniejszych na świecie stylów cytowań – APA – w języku angielskim oraz propozycje not bibliograficznych w języku polskim.

Czytaj dalej…

Od akademickiej edukacji informacyjnej do czasopism naukowych niedaleka droga. Wszyscy, jakkolwiek związani z uczelniami, jesteśmy w ten temat uwikłani, jako autorzy, odbiorcy czy w końcu redaktorzy i wydawcy. Temperatura dyskusji wokół czasopism rośnie wraz ze zbliżającymi się ewaluacjami i ogłoszeniem ich wyników, potem nieco maleje. Przychodzi czas refleksji i decyzji: co zmienić, a co pozostawić uznając za dobrze działające. W tym czasie umiarkowanego spokoju proponuję zajrzenie do nowego numeru czasopisma Biuletyn EBIB, zatytułowanego Wokół czasopism naukowych (red. Ewa Rozkosz i Bożena Bednarek-Michalska). Poniżej zamieszczam mój felieton, opublikowany jako wstęp do numeru.

Aby przejść do strony czasopisma kliknij => TUTAJ

Czytaj dalej…

W 2012 roku przedstawiciele różnych środowisk zainteresowanych i zaangażowanych w budowanie cyfrowych kompetencji obywateli, pochodzący z 40 krajów, spotkali się w Moskwie na międzynarodowej konferencji Kompetencje Medialne i Informacyjne w Społeczeństwach Opartych na Wiedzy [oryg. Media and Information Literacy for Knowledge Societies]. Wydarzenie zostało zorganizowane pod auspicjami UNESCO i IFLA. Podczas spotkania opracowano Deklarację Moskiewską w sprawie kompetencji medialnych i informacyjnych. Dokument został oficjalnie ogłoszony 28 czerwca 2012 r.

Czytaj dalej…

Google Dokumenty przechodzą metamorfozę. Od 11 marca użytkownicy tego serwisu mają możliwość skorzystania z kilkudziesięciu wtyczek zintegrowanych z Dokumentami. Wśród dodatków znalazła się wtyczka EasyBib – popularnego generatora bibliografii.

Czytaj dalej…

12 stycznia 2014 r. Thomson Reuters zrezygnował z Web of Knowledge. Popularna platforma amerykańskiego dostawcy produktów bibliometrycznych (w tym tzw. Listy filadelfijskiej) zmieniła nazwę na Web of Science. Serwis zyskał również nowy interfejs. I choć rewolucji (w sposobie korzystania z serwisu) nie ma, warto pokazać, jak wydobyć podstawowe dane bibliometryczne na potrzeby indywidualnego użytkownika.

Czytaj dalej…