Jednostki naukowe do końca sierpnia muszą wywiązać się z obowiązku przekazania danych o publikacjach naukowych oraz innych osiągnięciach naukowych do Systemu Informacji o Nauce (POL-on). Muszą zdać sprawozdanie zawierające dane o publikacjach, których autorzy wskazują jednostkę w afiliacji. Sprawozdanie jest w istocie bazą danych z rekordami publikacji. To w większości publikacje pracowników, ale mogą być wśród nich również publikacje osób niezatrudnionych w jednostce, np. doktorantów.

Kompletowanie i składanie sprawozdań w minionym okresie sprawozdawczym było koordynowane przez Index Copernicus International (ICI) – poprzedniego operatora Polskiej Bibliografii Naukowej, będącej częścią Systemu Informacji o Nauce. Sposób przesyłania danych był przedmiotem krytyki wielu osób zaangażowanych w proces po stronie jednostek naukowych. Komentowano m.in. działanie Modułu sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej, specjalnego narzędzia służącego do składania i przeglądania sprawozdań. Krytykowano przyjęte (przez operatora) rozwiązania w zakresie nadawania uprawnień pracownikom jednostek, zatwierdzania rekordów, zamykania sprawozdań czy prezentacji danych o publikacjach osobom zainteresowanym (pliki PDF).

W 2016 r. nowym operatorem został Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) – Państwowy Instytut Badawczy. Nowy operator udostępnił kolejne narzędzie służące do sprawozdania publikacji, tj. Nowy moduł sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej. Umożliwił jednakże jednostkom podjęcie decyzji, z którego narzędzia (starego czy nowego) chcą skorzystać w 2016 r. W przyszłości ma być dostępne wyłącznie jedno narzędzie – jeden moduł sprawozdawczy.

Zmiana operatora daje nadzieję, że sprawozdawanie danych o publikacjach będzie prostsze, a narzędzia będą bardziej przyjazne użytkownikom. Jak jednostki naukowe ocenią sposób działania nowego operatora pokaże czas. Wiele jednostek z pewnością zdecyduje się wykorzystać moduł sprawozdawczy przygotowany przez poprzedniego operatora (uzupełniony o nowe funkcjonalności przez OPI). Jednakże wśród jednostek znajdą się również takie, które zdecydują się na użycie nowego modułu sprawozdawczego. Do nich kieruję ten i kolejny wpis o sposobie składania sprawozdań w nowym module.

Czytaj dalej…

PKP Index to nowa baza naukowa tworzona przez organizację Public Knowledge Project (PKP). W bazie rejestrowane są czasopisma, zbiory książek i materiałów konferencyjnych, udostępnianych za pośrednictwem otwartego oprogramowania Open Journal Systems (OJS), Open Monograph Press (OMP) lub Open Conference Systems (OCS).

Rozwój bazy zależy w dużej mierze od społeczności użytkowników oprogramowania PKP. Organizacja zaprosiła ich, aby dodawali swoje tytuły do bazy. Zatem, jest to zaproszenie skierowane również do polskich wydawców czasopism naukowych, korzystających z Open Journal Systems. Jeżeli jesteś wydawcą takiego czasopisma poświęć kilka minut i dodaj je do PKP Index. W dalszej części wpisu pokażę, jak to zrobić.

Czytaj dalej…

Kilka dni temu zostałam poproszona o pomoc we wskazaniu różnic w terminologii związanej z cytowaniem, czyli powoływaniem się na zewnętrzne źródła w publikacjach naukowych. Z mojej odpowiedzi przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej postanowiłam przygotować wpis, uznając że może być on przydatny osobom przygotowującym zasady edytorskie, pracownikom uczelni prowadzącym seminaria lub zajęcia kształtujące kompetencje akademickie. Na warsztat wzięłam terminy: cytowanie, przypis, odsyłacz oraz bibliografia.

Czytaj dalej…

Ten wpis pomoże redaktorom czasopism, którzy w tym roku wypełnili ankiety ewaluacyjne zgłaszając tym samym czasopisma do części B ministerialnego wykazu, a obecnie pracują nad przygotowaniem i przesłaniem danych do bazy POL-index rozstrzygnąć ważną kwestię formalną. Ma on pomóc w rozróżnieniu artykułu recenzyjnego od recenzji (np. recenzji książki naukowej).

Czytaj dalej…

Sumaryczny Impact Factor (SumIF; eng. Total Impact Factor [TIF]) jest wskaźnikiem naukometrycznym stosowanym w Polsce przy ocenie kandydata do stopnia naukowego doktora habilitowanego. Stanowi swoistą hybrydę. Został stworzony w oparciu o Impact Factor (IF) – wskaźnik mierzący udział czasopisma w rozwoju określonej dziedziny wiedzy. SumIF ma, w założeniu, określać jakość dorobku publikacyjnego.

Czytaj dalej…