Kilka dni temu zostałam poproszona o pomoc we wskazaniu różnic w terminologii związanej z cytowaniem, czyli powoływaniem się na zewnętrzne źródła w publikacjach naukowych. Z mojej odpowiedzi przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej postanowiłam przygotować wpis, uznając że może być on przydatny osobom przygotowującym zasady edytorskie, pracownikom uczelni prowadzącym seminaria lub zajęcia kształtujące kompetencje akademickie. Na warsztat wzięłam terminy: cytowanie, przypis, odsyłacz oraz bibliografia.

Czytaj dalej…

Ten wpis pomoże redaktorom czasopism, którzy w tym roku wypełnili ankiety ewaluacyjne zgłaszając tym samym czasopisma do części B ministerialnego wykazu, a obecnie pracują nad przygotowaniem i przesłaniem danych do bazy POL-index rozstrzygnąć ważną kwestię formalną. Ma on pomóc w rozróżnieniu artykułu recenzyjnego od recenzji (np. recenzji książki naukowej).

Czytaj dalej…

Sumaryczny Impact Factor (SumIF; eng. Total Impact Factor [TIF]) jest wskaźnikiem naukometrycznym stosowanym w Polsce przy ocenie kandydata do stopnia naukowego doktora habilitowanego. Stanowi swoistą hybrydę. Został stworzony w oparciu o Impact Factor (IF) – wskaźnik mierzący udział czasopisma w rozwoju określonej dziedziny wiedzy. SumIF ma, w założeniu, określać jakość dorobku publikacyjnego.

Czytaj dalej…

Dlaczego autorów i wydawców miało by interesować coś tak banalnego jak styl cytowań? Czy polskie czasopisma różnią się zasadniczo od zagranicznych pod względem stosowanych stylów? Konstruowanie odpowiedzi na te pytania pochłania mnie od jakiegoś czasu i ukierunkowuje badawczo. Z uwagi na swój związek z andragogiką (w Polsce lokowaną w obrębie pedagogiki) postanowiłam sprawdzić jak się sprawa ma w czasopismach z zakresu pedagogiki. Wyniki potwierdziły moje przypuszczenia i tym samym potwierdziły słuszność krytyki rozwiązań edytorskich stosowanych w wielu polskich czasopismach pedagogicznych.

Czytaj dalej…

Biblioteka Narodowa uruchomiła w październiku Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych Academica – nowy serwis zaprojektowany z myślą o studentach i pracownikach nauki. To właśnie ta grupa najczęściej korzysta z tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych, czyli z możliwości zamówienia (w swojej bibliotece) egzemplarza książki ze zbiorów biblioteki znajdującej się w innym mieście. Academica ma usprawnić wypożyczenia międzybiblioteczne, a fizyczne egzemplarze (przesyłane między bibliotekami książki) zastąpić przygotowanymi przez Bibliotekę Narodową odpowiednikami cyfrowymi.

Od momentu pojawienia się pierwszych informacji o projekcie (2009) rozgorzała dyskusja. Jedni czekają na Academikę z utęsknieniem, inni wróżą jej szybką porażkę. Ja zachowuję umiarkowany entuzjazm czując jednocześnie zobowiązanie do odmitologizowania Academiki i pokazania jej potencjału oraz wad, innymi słowy do wyjaśnienia, czym jest, a czym nie jest Academica.

Czytaj dalej…