Google Dokumenty przechodzą metamorfozę. Od 11 marca użytkownicy tego serwisu mają możliwość skorzystania z kilkudziesięciu wtyczek zintegrowanych z Dokumentami. Wśród dodatków znalazła się wtyczka EasyBib – popularnego generatora bibliografii.

Czytaj dalej…

12 stycznia 2014 r. Thomson Reuters zrezygnował z Web of Knowledge. Popularna platforma amerykańskiego dostawcy produktów bibliometrycznych (w tym tzw. Listy filadelfijskiej) zmieniła nazwę na Web of Science. Serwis zyskał również nowy interfejs. I choć rewolucji (w sposobie korzystania z serwisu) nie ma, warto pokazać, jak wydobyć podstawowe dane bibliometryczne na potrzeby indywidualnego użytkownika.

Czytaj dalej…

Dzieci Sieci 2.0

18 grudnia 2013 — 1 komentarz

Gimnazjaliści w sieci – raport „Dzieci Sieci 2.0. Kompetencje komunikacyjne młodychjest już dostępny.

Czy gimnazjaliści to „cyfrowi tubylcy”? W jaki sposób szukają informacji w sieci? Z jakich serwisów korzystają najczęściej? Na te i inne pytania dotyczące kompetencji komunikacyjnych nastolatków w wieku 13–16 lat, odpowiada współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego raport z badań realizowanych przez Ośrodek Badań i Analiz Społecznych we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. Publikację można przeczytać (i pobrać) na stronie www.dzieci-sieci.pl.

Czytaj dalej…

Dlaczego obchodzi mnie polska norma PN-ISO 690? Niewielu autorów widziało ją na oczy, ale i tak musieli podporządkować się opisanym w niej zasadom bibliograficznym, a raczej interpretacji tych zasad przez wydawnictwo (wymogi edytorskie dla autorów artykułów i książek) czy uczelnie (wymogi edytorskie dla autorów prac dyplomowych i dysertacji). Wśród polskich akademików upowszechniają się (powoli) różnorodne narzędzia usprawniające gromadzenie i włączanie cytowanych prac do przygotowywanego manuskryptu. Niestety PN-ISO 690 słabo poddaje się automatyzacji. To fakt, który moim zdaniem, prowadzić będzie do wygaszania zainteresowania tym standardem na rzecz innych międzynarodowych rozwiązań, bardziej przystających do potrzeb współczesnych „piszących”.

Czytaj dalej…

Co to jest kultura informacyjna? Dr hab. Hanna Batorowska (Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) opisuje ją jako cel człowieka rozwijającego swoje kompetencje informacyjne. W kolejnych etapach swojego życia, pod wpływem oddziaływania środowiska i – jak to określa auotorka – samouctwa, człowiek zmierza do mistrzostwa w poszukiwaniu, gromadzeniu, ocenianiu i prezentowaniu informacji oraz wykorzystywaniu jej w rozwiązywaniu problemów życia codziennego. Tak można rozumieć propozycję Batorowskiej, propozycję mocno związaną z pedagogiką pracy (subdyscyliną pedagogiki ufającą w neoliberalną obietnicę lepszego świata – będącego następstwem możliwie najlepszego dostosowania się do oczekiwań rynku).

Ukazała się nowa książka Hanny Batorowskiej Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej: rozważania o dojrzałości informacyjnej. Dzięki Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich (wydawcy) miałam okazję zapoznać się z tym tytułem tuż po premierze (otrzymując książkę w ramach akcji „Recenzja za książkę”). To kolejna publikacja, w której autorka konsekwentnie kontynuuje swoje rozważania nad kulturą informacyjną (przedstawione w licznych artykułach oraz monografii: Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji).

Moja recenzja została opublikowana na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przedstawiam ją również tutaj, mając nadzieję na szerszą dyskusję o możliwości dokonania się zwrotu interpretatywnego we współczesnej nauce o informacji, a zwłaszcza w badaniach nad użytkownikami informacji.

Czytaj dalej…